REJESTRACJA

(Obowiązkowa dla wszystkich)

Czy jest Pan/Pani członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich?

Treść błędu nazwa firmy
Treść błędu

Czy otrzymał/a Pan/Pani bezpłatne, imienne zaproszenie do udziału w konferencji?

Treść błędu

Udział w konferencji jest płatny

Do 15 września 2019

Od 16 września 2019

990 zł netto - 1 zaproszenie na konferencję i koncert

3 300 zł netto - 1 zaproszenie na bankiet (udział w konferencji i koncercie zawiera się w cenie)

Wstęp na konferencję i koncert jest bezpłatny dla członków PZFD oraz członków wspierających.

Dane osobowe:

Dane kontaktowe:

W których warsztatach wyraża Pan/Pani chęć udziału?

I blok debat równoległych

II blok debat równoległych

Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o wydarzeniu?

Oświadczenia