REJESTRACJA

(Obowiązkowa dla wszystkich)

Czy jest Pan/Pani członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich?

Treść błędu nazwa firmy
Treść błędu

Czy otrzymał/a Pan/Pani bezpłatne, imienne zaproszenie do udziału w konferencji?

Treść błędu

Udział w konferencji jest płatny

Od 16 września 2019

Dane osobowe:

Dane kontaktowe:

W których warsztatach wyraża Pan/Pani chęć udziału?

I blok debat równoległych

II blok debat równoległych

Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o wydarzeniu?

Oświadczenia